Podcast Monrelat nº31 – 22/09/2017

En aquesta primera emissió a Ràdio Canet, estrenem temporada, tot recordant les entrevistes a Jaume Muñoz, Martes de Cuento y Carmina Vallverdú, recordem alguna de les escenes d’autor en escena: Impacients Professionals de Frederick Engel. I també estrenem en exclusiva per Ràdio, Emperapipi (un conte de Elvira Bello) i recordem un poema de Frederick Engel … Teniu prou monedes per escriure?

Notas